Dla dorosłych

Kurs Ananiasz (SNE św. Barnaby w Poznaniu) - Wspólnota to dar Boga dla Ciebie i dla mnie. To w niej możesz odnaleźć Chrystusa w drugiej osobie, nauczyć się patrzeć na ludzi Jego oczami. W tym kursie powinny uczestniczyć osoby (najlepiej wszystkie) należące do grupy duszpasterskiej.
Chłopiec z chlebami (SNE św. Jana Umiłowanego Ucznia w Toruniu) – kurs przeznaczony jest dla animatorów i całych wspólnot. Uczy jak być animatorem małej grupy we wspólnocie, odkrywa każdemu jego powołania i talenty, odkrywa każdemu zadania w Kościele. Pokazuje sposoby prowadzenia modlitwy i spotkań wspólnot parafialnych. Jeśli chciałbyś coś zrobić w swojej parafii, lub wspólnocie, a nie wiesz co i jak, a w dodatku uważasz, że nie masz żadnych talentów ten kurs jest dla Ciebie! Przekonasz się, że Jezus potrzebuje Ciebie Takiego jakim jesteś do budowania Swojego Kościoła.

Kurs Rafał (SNE św. Barnaby w Poznaniu) - Jest to kurs o towarzyszeniu duchowym. Jego patronem jest Archanioł Rafał, którego spotykamy w Księdze Tobiasza. To od niego będziemy uczyć się, jak być „aniołem w ludzkiej skórze", jak być duchowym towarzyszem według Bożego serca.
Adresowany jest on głównie do osób, które na co dzień prowadzą innych, czy to jako kierownicy duchowi, czy jako animatorzy i liderzy wspólnot, czy jako wychowawcy. Przeznaczony jest on również dla tych, którzy wspierają innych, nie pełniąc jakiejś określonej funkcji: po prostu jako rodzice towarzyszą swoim dorastającym dzieciom, jako małżonkowie są dla siebie nawzajem powiernikami oraz dla tych, którzy towarzyszą jako przyjaciele osobom znajdującym się na przykład w kryzysie, pomagając im przejść ten trudny etap życia.

Kurs Miriam (SNE św. Barnaby w Poznaniu) - Dlaczego Bóg jest godzien uwielbienia? Jeśli pragniesz oddawać Mu cześć poprzez taniec, śpiew lub grę na instrumentach, pozwól by Miriam (Wj 15,20-21) podzieliła się z Tobą swoimi sekretami dotyczącymi posługi uwielbienia.

Kurs Modlitwy Wstawienniczej (SNE św. Barnaby w Poznaniu) - Nieustannie dokonujemy wyborów, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Które z nich prowadzą nas ku życiu? Które sprawiają, że jest w nas coraz więcej smutku, nieufności, a w konsekwencji duchowej śmierci? Pełnia życia (J10,10), to plan Pana Boga względem każdego z nas. Takich właśnie– rozkochanych w życiu, wybierających życie w pełni, życie pełne Boga – wstawienników potrzeba. Jeśli posługujesz modlitwą wstawienniczą lub masz w najbliższym czasie podjąć tę posługę – przyjedź, zapraszamy!

Kurs Daniel (SNE św. Marka w Stryszawie) - Kurs ten jest kolejnym w programie formacji, obok kursu Emaus, rozpalającym serce miłością do Słowa Bożego. Kurs Daniel dotyka drugiego źródła, które podtrzymuje nowe życie w nas. Zarówno Słowo Boże jak i modlitwa warunkują rozwój nowego życia w Duchu Świętym. Ten kurs jest dla ciebie szansą. Wykorzystaj ją.

Kurs Abraham (SNE św. Marka w Stryszawie)
- Kurs ten odpowiada na problemy, z jakimi spotykamy się w prowadzeniu modlitwy wstawienniczej. Jak posługiwać, by modlitwa była skuteczna i nie zraniła osoby albo jej nie zaszkodziła. Na te pytania nie tylko znajdziesz odpowiedź, ale nauczysz się jak uniknąć błędów i samemu stać się narzędziem w ręku najlepszego lekarza, którym jest Jezus. Kurs bardzo praktyczny.

Kurs Trzej Młodzieńcy (SNE św. Marka w Stryszawie)
- Ten kurs to nie czas, by otrzymać więcej wiedzy na temat modlitwy uwielbienia ale to czas, by otworzyć serce i pozwolić sobie na doświadczenie chwały Bożej.  Jeśli pragniesz doświadczyć tej mocy uwielbienia w modlitwie i śpiewie, jeśli chcesz rozpalać do tego innych we wspólnocie to przyjedź.

Kurs Ogień Ducha Świętego (SNE św. Marka w Stryszawie) - Jeżeli czujesz wypalenie w służbie we wspólnocie czy w życiu duchowym, oraz jeśli pragniesz na nowo rozpalić się do ewangelizacji to kurs ten pomoże ci wyjść z uśpienia. Jest to kurs pełen mocy i radości w Duchu Świętym.

Kurs Eliasz (SNE św. Marka w Stryszawie) - Dar proroctwa dla wielu jest znany, lecz są osoby, które może dopiero, co go odkryły w swoim życiu lub chcą go odkryć i nim posługiwać. Jeśli jesteś taką osobą to kurs ten pozwoli Ci przyjąć ten dar lub go rozwinąć. Musimy jednak pamiętać, że jest on dany do posługiwania tylko w Kościele, we wspólnocie, a nie indywidualnie.

Kurs Rejs z Duchem Świętym (SNE św. Marka) - To weekendowa podróż z Duchem Świętym. Czy miałeś obawy przed działaniem i prowadzeniem Ducha Świętego, albo przed charyzmatami?  – Bóg wzywa cię abyś wypłynął na głębię. Wypłyń z własnych obaw, przyzwyczajeń, rutyny. Wypłyń na głębię - tam gdzie Bóg chce cię wyprowadzić, tylko On wie gdzie.

Kurs Charismata (SNE śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej) – kurs przeznaczony jest dla członków wspólnot i pozwala poznać dary duchowe i charyzmaty oraz nauczyć się korzystać z nich.

Kurs Dawid i Goliat (SNE śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej)
– kurs przeznaczony dla pragnących ożywić własną modlitwę. Pozwala nauczyć się pełnej mocy modlitwy i zwyciężania w imię Jezusa.

Kurs Rafael (SNE śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej) – kurs przeznaczony jest dla każdego, kto chce uporządkować historię swojego życia. Kurs pozwala wejść na drogę uzdrowienia wewnętrznego. Rafael - Bóg uzdrawia. Nie ma w Tobie takiej choroby i takich zranień, których Bóg nie chciałby dotykać i leczyć. Na kursie tym można doświadczyć realnej przemiany swojego wnętrza, łaską Pana Boga. To odpowiedź dla wszystkich tych, których wzywa Jezus w słowach: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28).

Kurs Gabriel (SNE śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej) – kurs dla każdego, kto chce uporządkować historię swojego życia. Kurs pozwala otworzyć się na zwycięskie życie w oparciu o dynamiczną wiarę i proklamację Słowa Bożego. Gabriel - Bóg ogłasza, proklamuje. Żywe i skuteczne jest Słowo Boże. (por. Hbr 4,12)

Kurs Michał (SNE śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej) – kurs pozwala poznać biblijne podstawy walki duchowej i doświadczyć mocy Bożej. Michael - Bóg walczy.

Kurs Jonasz (SNE śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej)
– kurs pozwala poznać pokutę wg zasad zawartych w Biblii.

Kurs Jozue (SNE śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej) – kurs przeznaczony dla animatorów i kandydatów do tej posługi. Poznać podstawowe zasady przewodzenia innym we wspólnocie.

Kurs Samuel (SNE śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej) – kurs przeznaczony jest dla każdego, kto pragnie nauczyć się modlitwy osobistej.

Kurs Tehillah (Pieśń Baranka) (SNE śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej) – kurs dla członków wspólnot, przede wszystkim dla prowadzących uwielbienie. Kurs pozwala doświadczyć Bożej chwały i nauczyć się uwielbienia wg biblijnych wzorów.

Kurs Nadziei (SNE Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach) - „Człowiek zewangelizowany potrzebuje wskazówek jak żyć. Jak ocalić w sobie nowe życie, które otrzymał od Zmartwychwstałego Chrystusa. Na wierze potrzeba więc zbudowania następnego elementu (jak murów na fundamencie), jakim jest nadzieja”. Obietnice Boże dotyczą więc ducha, duszy i ciała, co wskazuje na całego człowieka, na każdą dziedzinę jego życia. Treść Kursu Nadziei oparta jest właśnie o te obietnice. Kurs podzielony jest na trzy bloki. W każdym z nich przekazuje się obietnice Boga, zawarte w Jego Słowie, które dotyczą ducha, duszy i ciała. W każdym bloku przedstawia się propozycje Boga i jednocześnie odpowiedź, jakiej powinien na nie udzielić człowiek, czyli co może zrobić, żeby obietnice te wypełniały się w jego życiu.
Celem kursu jest to, aby uczestnik uchwycił się ofiarowanych przez Boga obietnic, wszedł na drogę nadziei i osiągnął ich wypełnienie. Myślą przewodnią w kursie jest wierność Boga, który dotrzymuje swoich obietnic.

Kurs Wyjdź z łodzi (SNE „Zacheusz” w Cieszynie) - Kurs ten mówi o tym, jak pośród szalejącej burzy, spotkać Jezusa. Uczymy się jak lepiej poznać Boga i przekonać się, że On zasługuje na nasze zaufanie.

Kurs Józef (SNE św. Józefa w Drohiczynie) – kurs przeznaczony jest dla każdego, kto oddał już swoje życie Jezusowi, ale nie bardzo potrafi być konsekwentny w trwaniu w tej decyzji. W kursie w sposób wnikliwy przyglądamy się postaci św. Józefa, skromnego, młodego, pobożnego chłopaka z Nazaretu, którego życie, w pewnym momencie, „staje na głowie”. Uczymy się rozpoznawać momenty ingerencji Boga w naszym życiu, oddawać Mu swoje lęki i niepokoje i po raz kolejny, jeszcze głębiej, powierzać Mu całe swoje życie. Przypatrujemy się także Józefowi, który staje się dla nas paradygmatem pracy (za św. Janem Pawłem II), ukazując idealną proporcję między modlitwą i pracą.

Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31