Program formacji

Program składa się z trzech etapów:

I etap - fundamenty życia chrześcijańskiego:
Nowe Życie - podstawowa ewangelizacja,
Emaus - Słowo Boże (ewangelizacja),
Jan - formacja uczniów,
Jezus według Czterech Ewangelistów,
Historia Zbawienia - nasza własna historia,
Mojżesz - formacja wyzwolicieli i liderów,
Błogosławieni jesteście - błogosławieństwa, droga do szczęścia,

II etap - jak ewangelizować:
Paweł - formacja ewangelizatorów,
Dynamis - ewangelizować z wielką mocą,
Tymoteusz - jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię,
Sekret Pawła - wizja duszpasterska,
Apollos - formacja głoszących,
Damaszek - Ewangelia łaski - za darmo!,
Maryja - list Chrystusa,

III etap - formacja ewangelizatorów:
Maranatha - Apokalipsa,
Piotr - eklezjologia,
Wstęp do Biblii
Łukasz - apologetyka
Teologia biblijna - 7 kluczowych tematów ST i NT
Melchizedek - liturgia,
Jetro – ekumenizm

Kursy opcjonalne:
Siedmioro Młodych z Ewangelii
Panowanie Jezusa: Dziesięcina ewangeliczna
Tetelestai: Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Józef Śniący: Uzdrowienie wewnętrzne
Kursy formujące ekipy:
Andrzej: Wizja i metodologia
Józef Barnaba: Formacja i uzdalnianie

Program formacji SESA - jest permanentny (zakłada ciągłość), progresywny (zakłada wzrost), systematyczny (zakłada stałość) i integralny (obejmuje całą osobę i rożne wymiary formacji).
 

Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31