Dyrektorzy Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce o liturgii i sakramentach

24.10.2016, Kategoria: Aktualności RDKSNE

Liturgia jest „źródłem i szczytem” (KL 10) życia Kościoła. Ewangelizujemy, aby wprowadzić człowieka w głąb liturgii, w głąb życia sakramentalnego, zwłaszcza Eucharystii. Liturgia jest punktem wyjścia i dojścia w ewangelizacji. Trzy etapy prowadzonej przez nas misji głoszenia Słowa, to ewangelizacja, katechizacja i mistagogia. Liturgia, więc, która jest skuteczna sama w sobie, potrzebuje równocześnie dojrzałej formacji, o którą musimy się troszczyć podczas ewangelizacji oraz formacji stałej naszych wspólnot.

Zakończyło się spotkanie Porozumienia Dyrektorów Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce, poświęcone miejscu i roli liturgii w ewangelizacji. Odpowiedzialni wysłuchali kilku konferencji, poświęconych ewangelizacji, która prowadzi do mistagogii. Ks. dr Piotr Spyra (SNE Zamość) przedstawił panoramiczną wizję formacji Szkół Nowej Ewangelizacji, która prowadzi do życia sakramentalnego w liturgii. „Wiara powinna się spotykać  z życiem. Liturgia pozwala nam przeżywać codzienność w perspektywie wiary”- akcentował. Przypomniał, że po Soborze Watykańskim II  powróciły pierwotne etapy formacji chrześcijańskiej: ewangelizacja, katechizacja, chrzest i mistagogia. Przywołał nauczanie papieża Franciszka o mistagogii, które SNE powinny permanentnie wprowadzać w życie. „Mamy trzy funkcje: 1. liturgię (funkcja kapłańska), 2. martyrię (funkcja prorocka) i 3. diakonię (funkcja królewska). Gdy te 3 rzeczy osadzimy w parafii, wtedy parafia naprawdę działa” – podkreślał.
Kolejny głos dr Iwony Zielonki (SNE Diecezji Płockiej), dotyczył konieczności stosowania przepisów liturgicznych w prowadzeniu modlitw o uzdrowienie. Przywołała dokument kongregacji Nauki Wiary z 2000 r.: „Instrukcję na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga”, podpisany przez kard. Józefa Ratzingera i zawarte w nim wskazania. Instrukcja, odwołująca się do kanonu 34 Kodeksu Prawa Kanonicznego, została wydana jako pomoc dla miejscowych Ordynariuszy, aby mogli lepiej przewodzić wiernymi w tej materii, popierając to, co jest dobre, i poprawiając to, czego należy unikać. Część dyscyplinarną poprzedza część doktrynalna na temat łaski uzdrowienia i modlitw o jej uzyskanie. Przywołała art. 9., który mówi, że „ci, którzy prowadzą nabożeństwa o uzdrowienie, liturgiczne czy pozaliturgiczne, winni starać się o zachowanie w zgromadzeniu atmosfery pogodnej pobożności i winni zachowywać niezbędną roztropność, jeżeli wśród uczestników nastąpi uzdrowienie; pod koniec celebracji mogą oni z troskliwością i prostotą przyjąć ewentualne świadectwa i przedstawić ten fakt kompetentnej władzy kościelnej”. Zauważyła, że  po 16 latach dynamicznie zmieniającej się sytuacji, widać potrzebę aktualizacji owych norm dyscyplinarnych i dostosowania ich do polskiej rzeczywistości. Zwróciła także uwagę na obiegowo stosowane niewłaściwe określenie „Mszy z modlitwą o uzdrowienie”, które należałoby zmienić, na przykład na „Mszę w intencji uzdrowienia”, lub Mszy i modlitwy o uzdrowienie”. Zalecała, by przebieg tego typu nabożeństw pozaliturgicznych konsultować z liturgistami, aby unikać nieprawidłowości i kształtować właściwą mentalność i postawę uczestników spotkań modlitewnych.
Po Eucharystii w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, której przewodniczył ks. Artur Sepioło, przewodniczący Senatu, odbyła się II część obrad, którą rozpoczął głos ks. dra Sławomira Płusy (SNE Radom) na temat o homilii. Opierając się na  Evangelii Gaudium pastoralista podkreślał, że homilia jest naczelną formą przepowiadania i ma służyć przybliżeniu Słowa Bożego oraz aktualizować przesłanie liturgiczne. Wspólnie z zebranymi zastanawiał się nad ewangelizacyjnym wymiarze homilii. „Słowem-kluczem do zrozumienia natury i funkcji homilii jest misterium paschalne Chrystusa. To centralna i jednocząca rzeczywistość chrześcijańskiej wiary i egzystencji (KL 6)” - zaznaczył. Omawiając miejsce świadectwa głoszonego przez osoby świeckie, przywołał wskazania zawarte w Instrukcji o Eucharystii Redemptionis sacramentum.

O miejscu Eucharystii na kursach oraz innych działaniach ewangelizacyjnych mówił z kolei ks. Krzysztof Kralka SAC (SNE Lublin). Zachęcił do stawiania sobie pytań o jakość życia liturgicznego we wspólnotach oraz czy liturgia jest miejscem formacji na co dzień. Podkreślał także troskę o jakość liturgii oraz korzystanie z różnych form modlitwy wspólnotowej, na przykład brewiarza. Wprowadził w te sposób zebranych do pracy w grupach, w której dzielono się sposobami formacji liturgicznej w swoich wspólnotach.

W podsumowaniu ks. Artur Sepioło podsumował prace Senatu i przedstawił planowane działania na kolejne półrocze.
Gospodarzem spotkania była SNE w Ostrowie Wielkopolskim z jej dyrektorem ks. Dominikiem Wodniczakiem.   
 
Porozumienie Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji  
zostało powołane 1 czerwca 2009 r. w Warszawie. Celem Porozumienia jest tworzenie, budowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy środowiska dyrektorów SNE oraz pogłębianie więzi i współpracy w przestrzeni ewangelizacyjnej ze stowarzyszeniami, ruchami, wspólnotami i organizacjami kościelnymi w Polsce i poza jej granicami. Pracę Porozumienia koordynuje Senat, który tworzą: ks. Artur Sepioło (SNE Gliwice), ks. dr Sławomir Płusa (SNE Radom), Iwona Zielonka (SNE Płock), ks. Krzysztof Czerwionka CR (SNE Stryszawa) i ks. Krzysztof Kralka SAC (SNE Lublin).

Iwona Zielonka
Sekretarz/rzecznik Porozumienia

Kalisz, 24 paź 2016 r.

Autor: snesne

Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31