Benedykt XVI: Paulina Jaricot wzorem dla prowadzących nową ewangelizację

Kategoria: Aktualności RDKSNE„Świadectwo wiary sługi Bożej Pauliny Jaricot do dziś pobudza wiernych, by starali się lepiej poznawać i kochać Chrystusa, niestrudzenie włączając się w dzieło nowej ewangelizacji” – pisze Benedykt XVI o założycielce lyońskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dało ono początek dzisiejszym Papieskim Dziełom Misyjnym. W Lyonie dobiega końca Rok Jubileuszowy, obchodzony przez tamtejszą diecezję z okazji minionej 9 stycznia ub.r. 150. rocznicy śmierci Pauliny Jaricot i 50. rocznicy dekretu o heroiczności jej cnót, wydanego 26 lutego 1963 r.

Swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystości zakończenia jubileuszu, które odbędą się tam 9 stycznia, papież mianował francuskiego kardynała Paula Pouparda, emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury.

Paulina Jaricot „już w młodym wieku złożyła ślub czystości, a potem porzuciła rodzinne bogactwa, żyjąc w całkowitym ubóstwie” – przypomina Benedykt XVI w liście nominacyjnym do swego wysłannika na uroczystości w Lyonie. Zwraca uwagę, że przykładem życia, gorliwą modlitwą i licznymi inicjatywami przyczyniała się ona do rozwoju działalności misyjnej Kościoła. W 1819 r. założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Już w XIX wieku przyczyniło się ono do ożywienia ruchu misyjnego nie tylko we Francji, ale też w wielu innych krajach.

Kard. Poupard, przewodnicząc w imieniu Ojca Świętego uroczystościom w Lyonie, ma zachęcić ich uczestników, by przez modlitwę i odnowę życia starali się okazać szczególną miłość do Chrystusa i Ewangelii.

Paulina Maria Jaricot żyła w latach 1799-1862. Była córką lyońskiego przemysłowca. W wieku 19 lat zainspirowała dzieło wspomagania misji i koła Żywego Różańca, a w wieku 23 lat – napisała książkę o Eucharystii. Stała się też propagatorką i organizatorką działań socjalnych i opieki nad robotnikami lyońskimi (bibliotek objazdowych, kas pożyczkowych, fabryki „socjalnej”). Te ostatnie inicjatywy przyniosły jej nie tylko ruinę finansową, ale i powszechny brak zrozumienia oraz pogardę współczesnych.

Założone przez Paulinę Jaricot Dzieło Rozkrzewiania Wiary już po trzech latach liczyły 2 tys. członków. Od 1922 r. mają one status Dzieł Papieskich; dzisiaj obecne są w 144 krajach całego świata. Natomiast koła Żywego Różańca po kilku latach działania liczyły ponad milion uczestników.
Proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot otwarty został w 1930 r., heroiczność jej cnót ogłoszona została przez bł. Jana XXIII w 1963 r. Do beatyfikacji potrzebne jest jeszcze uznanie cudu za jej wstawiennictwem.

RV, rm / Lyon

http://nowaewangelizacja.org/benedykt-xvi-paulina-jaricot-wzorem-dla-prowadzacych-nowa-ewangelizacje/


Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31