Inauguracja Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji: dwoje nowych doktorów Kościoła; kryzys małżeństwa kryzysem wiary

Kategoria: Aktualności RDKSNEKościół ma dwoje nowych doktorów Kościoła: Hiszpana, szesnastowiecznego kapłana, kaznodzieję i teologa, św. Jana z Avili oraz Niemkę, średniowieczną benedyktyńską mniszkę i mistyczkę, św. Hildegardę z Bingen. Uroczystość ogłoszenia ich doktorami Kościoła odbyła się przed południem na Placu św. Piotra. Msza pod przewodnictwem Benedykta XVI była jednocześnie inauguracją sesji zwyczajnej Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji. Do faktu tego nawiązał w homilii Papież, przypominając, że Kościół istnieje właśnie po to, by głosić Dobrą Nowinę. Ta świadomość stała u podstaw misji, która w przeszłości ogarnęła cały, stopniowo poznawany świat.

„Także w naszych czasach Duch Święty rozbudził w Kościele nowy powiew, by głosić Dobrą Nowinę, dynamizm duchowy i duszpasterski, który znalazł swój najpowszechniejszy wyraz i najbardziej miarodajny impuls w Soborze Watykańskim II – mówił Ojciec Święty. – Taka odnowiona dynamika ewangelizacji wywiera korzystny wpływ na dwa szczególne wyrastające z niej «konary» – to znaczy z jednej strony missio ad gentes, czyli głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa i Jego orędzia zbawienia, z drugiej zaś strony na nową ewangelizację skierowaną zasadniczo do osób, które chociaż zostały ochrzczone, oddaliły się od Kościoła i żyją bez odnoszenia się do chrześcijańskiej praktyki. Rozpoczynające się dziś zgromadzenie synodalne jest poświęcone tej nowej ewangelizacji, aby sprzyjać w przypadku tych osób nowemu spotkaniu z Panem, który sam jeden wypełnia ludzkie życie głębokim sensem i pokojem; aby sprzyjać odkryciu na nowo wiary, źródła łaski niosącej radość i nadzieję w życie osobiste, rodzinne i społeczne. Oczywiście, takie szczególne ukierunkowanie nie może zmniejszać ani aktywności misyjnej we właściwym tego słowa znaczeniu, ani też zwyczajnej działalności ewangelizacyjnej w naszych wspólnotach chrześcijańskich”.

Papież nawiązał też do kwestii małżeńskich, o których mówi ewangelia dzisiejszej niedzieli. Jak zaznaczył, jest to temat, który zasługuje na szczególną uwagę, jako że małżeństwo jest „samo w sobie Dobrą Nowiną dla dzisiejszego zdechrystianizowanego świata”.

„Zjednoczenie mężczyzny i kobiety, ich stawanie się «jednym ciałem» w miłości i to miłości owocnej i nierozerwalnej, jest znakiem mówiącym z mocą o Bogu – mówił dalej Benedykt XVI. – Jego wymowność w naszych dniach stała się tym większa, że niestety z różnych powodów małżeństwo właśnie w regionach już od dawna ewangelizowanych przeżywa głęboki kryzys. Nie jest to przypadek. Małżeństwo związane jest z wiarą nie w sensie ogólnikowym. Małżeństwo jako więź miłości wiernej i nierozerwalnej, jest oparte na łasce pochodzącej od Trójjedynego Boga, który w Chrystusie umiłował nas miłością wierną aż po krzyż. Dzisiaj jesteśmy w stanie pojąć całą prawdę tego stwierdzenia, z uwagi na kontrast z bolesną rzeczywistością wielu małżeństw, które niestety się rozpadają. Istnieje wyraźne powiązanie kryzysu wiary i kryzysu małżeństwa. Jak od dawna twierdzi i świadczy Kościół, małżeństwo jest powołane, aby było nie tylko przedmiotem, ale także podmiotem nowej ewangelizacji. Potwierdza się to już w wielu doświadczeniach powiązanych ze wspólnotami i ruchami, ale dokonuje się coraz bardziej także w obrębie diecezji i parafii, jak to ukazało niedawne Światowe Spotkanie Rodzin”.

Benedykt XVI zachęcił także wiernych do świętości, która stanowi pierwszy i podstawowy element ewangelizacji. „Świętość nie zna przeszkód kulturowych, społecznych, politycznych, religijnych, a jej język miłości i prawdy jest zrozumiały dla wszystkich ludzi dobrej woli i zbliża ich do Chrystusa” – stwierdził Papież, przypominając zarazem postać bł. Jana Pawła II, którego pontyfikat uznał za wzór nowej ewangelizacji.

tc/ rv
http://pl.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=627807


Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31