Sprawozdanie ze Spotkania KRD KKSNE

01.02.2010, Kategoria: Aktualności RDKSNE

.
Dnia 25 stycznia 2010 r. w Warszawie obyło się  drugie spotkanie Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji…

 


 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA
Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych
Szkół Nowej Ewangelizacji
 
  1. Eucharystia
Homilia: o. Jacek Dubel – Wezwani, jak św. Paweł, do niesienia Dobrej Nowiny. 
  1. Spotkanie Rady:
PREZENTACJA: o. Krzysztof Czerwionka – Współpraca ze Szkołą Św. Andrzeja Z Meksyku. Omówione zostały następujące zagadnienia:
-     Współpraca Stryszawy ze Szkołą Ewangelizacji  św. Andrzeja od 2006 r. (Angel Bernardo Robles T. – osoba formująca ekipę Szkoły w Polsce).
-     Nowa metodologia na przykładzie kursu Nowe Życie – pozytywne owoce; nowy schemat kursu, nowe plakaty, zmiana zakresu posług na kursie.
-     3 etapy formacji, w tym I Etap: Fundament życia chrześcijańskiego
1.      Kurs Nowe Życie – ewangelizacja podstawowa
2.      Kurs Emaus – spotkanie ze Słowem Bożym
3.      Kurs Jan – formacja uczniów
4.      Kurs Jezus według Czterech Ewangelistów
5.      Kurs Historia Zbawienia – nasza własna historia
6.      Kurs Mojżesz – formacja uwalniających
7.      Kurs Andrzej – wizja i metodologia
-     Podręcznik metodologii Busola – (kryteria i strategia działania).
-     Laboratorium formujące ekipy SNE – Józef Barnaba (niezbędne dla dalszej pracy ekip SNE w Polsce według nowej metodologii).
-     Wymagania służące uznaniu Szkoły i nadaniu jej certyfikatu SE św. Andrzeja.
-     Konieczność powstania Biura Krajowego, które organizuje pracę SNE na poziomie kraju (przygotowanie materiałów, kontakt z Biurem Międzynarodowym itp.).
-     Owoc doświadczeń pracy SE św. Andrzeja: (osoby zatrudnione na etacie i współpracownicy).
 
  1. PODSUMOWANIE: o. Jacek Dubel.
-     Pozytywna ocena propozycji współpracy ze Szkołą Ewangelizacji  św. Andrzeja.
-     Konieczność zebrania i przedstawienia doświadczenia polskiego.
 
  1.  DYSKUSJA: prowadzenie – ks. Artur Sepioło.
-     Podjęcie współpracy z SE św. Andrzeja – etap przejściowy:
•     uczestnictwo ekip SNE w kursach z I Etapu (wg nowej metodologii)
28-30.05.2010 – Kurs Nowe Życie, 31.05.2010 – warsztaty metodologiczne
16-18.04.2010 – Kurs Emaus
09-19.07.2010 – Kurs Paweł
28.07-01.08.2010 – Kurs Jan
Po laboratorium Józef Barnaba – Kurs Historia Zbawienia;
•     uczestnictwo ekip SNE  w laboratorium Józef Barnaba (10-15.08.2010), połączonym – o ile to będzie możliwe – z Kursem Andrzej;
•     deklaracja poszczególnych SNE i  środowisk chcących tworzyć szkoły o przystąpieniu do współpracy z SE św. Andrzeja (wszyscy obecni na spotkaniu Rady wyrazili swój akces);
-     Konieczność powołania Biura Krajowego.
-     Powierzenie o. Krzysztofowi Czerwionce (SNE św. Marka w Stryszawie) do sierpnia 2010 pełnomocnictwa do reprezentowania KRD KKSNE w kontaktach z SE św. Andrzeja.
 
  1. SPRAWY RÓŻNE:
-     Senat zobowiązał się do przygotowania propozycji trzech kandydatów spośród członków Konferencji Episkopatu Polski do funkcji Asystenta kościelnego Rady.
-     Podjęcie inicjatyw ewangelizacyjnych:
•     Przystanek Jezus;
•     Euro 2012;
•     Jubileusz 2033.
-     Przedstawienie KRD KKSNE w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich.
-     Prośba o zapoznanie się z zasadami umieszczania informacji na stronie Rady www.sne.pl; kalendarium kursów i innych działań SNE.
-     Miejsce SNE w Programie Pastoralnym Redemptoris Missio:
•     Relacja Szkół w Polsce z SNE św. Pawła w Kielcach – historyczne uwarunkowania obecnej sytuacji;
•     Program Pastoralny Redemptoris Missio – nazwa i logo wypracowane przez Radę Dyrektorów;
•     zatwierdzenie Programu Pastoralnego Redemptoris Missio jako programu pastoralnego w diecezji kieleckiej;
•     nie podjęcie przez SNE św. Pawła współpracy w ramach KRD KKSNE;
•     dalsze uczestnictwo w Programie Pastoralnym Redemptoris Missio – decyzja indywidualna każdej ze Szkół.
 
  1. MODLITWA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.
  2. SPOTKANIE SENATU KRD KKSNE.
 
ks. Artur Sepioło
 
Sekretarz Senatu KRD KKSNE
 
Szkoły i środowiska reprezentowane na spotkaniu:
 
•     Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota Św. Barnaby”, Poznań
•     Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Tymoteusza”, Gubin
•     Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Piotra”, Nowa Karczma
•     Parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Bogurodzicy, Skoczów
•     Stowarzyszenie "Jezus żyje", Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Wojciecha, Gdańsk
•     Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej św. Jana Umiłowanego Ucznia, Toruń
•     Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej, Gliwice
•     Szkoła Nowej Ewangelizacji Oikos 2.04, Ciechocinek
•     Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Marka Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, Stryszawa
•     Szkoła Nowej Ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego, Bielsko-Biała
•     Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna „Dom na Skale”, Wrocław
•     środowisko SNE Diecezji Kaliskiej SNE Św. Rodziny, Ostrów Wlkp.
•     środowisko SNE, Płock
•     środowisko SNE, Warszawa

 

Autor: ks. A. Sepioło

Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31